Den Oändliga Kärleken

författarens minibiografi

 Romanen handlar om livets största känslor, vilka för några läsare kan upplevas skrämmande. Andra läsare fullkomligt älskar Den Oändliga Kärleken! 

I många år har författaren arbetat med utredningar av arbetsplatsolyckor med allvarligt skadade, även dödsfall, och då träffat de drabbades kollegor i olika stadier av kris.  

Författaren har två vuxna underbara döttrar och två fantastiska barnbarn, men har också förlorat en dotter. Även en oförklarlig stor händelse har påverkat författarens liv. Kanske allt detta slår igenom i hans författarskap? 

 Älska, eller inte älska?


                        Det är livets fråga. 

Den Oändliga Kärleken